ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี  > Business Software


Easy Stock Control 2.2 (Build 54-11-11) โปรแกรมควบคุมการเบิกสินค้าจากสต๊อกด้วยบาร์โค๊ต พัฒนาโดยคนไทย เพื่อคนไทย
(โหวต:31  คะแนนเฉลี่ย:4.35  จาก 5)
ดาวน์โหลด : 18,668
อัพเดท: 04 ธันวาคม 2554

Easy Stock Control โปรแกรมคุมสต็อกสินค้า ด้วยบาร์โค๊ต Easy Stock Control 2.2 โปรแกรมนี้ เป็นโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมสต๊อกสินค้านะครับ เพื่อทำให้การทำงานเรื่องของการเช็คสินค้า เป็นไปได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นครับ ลองดูมาความสามารถของโปรแกรมนี้กันด้านล่างเลยดีกว่าครับ


Program Main Features (ความสามารถหลักของโปรแกรม) :

1. สามารถกำหนดข้อมูลพื้นฐานรายการสินค้าได้ไม่จำกัด สามารถแบ่งกลุ่มสินค้าได้ พร้อมระบบกรองข้อมูล / Import / Export ข้อมูล ได้โดยง่าย

- มี Function ช่วย Import รายการสินค้าจากโปรแกรม EasyPOS Document 1.5 ได้โดยตรง

2. รองรับการควบคุม Min , Max สต็อก พร้อมจุดสั่งซื้อ ซึ่งฟ้องด้วยระบบรายงานที่ง่ายต่อการใช้งาน

3. สามารถกำหนดสินค้าที่ต้องการติดตามความเคลื่อนไหว ของสต็อกเฉพาะบางรายการสินค้าแบบเจาะจงได้

4. รองรับการกำหนดชื่อสินค้าแบบหน่วยหลักและสินค้าแบบเศษ ได้ เช่น น้ำอัดลม 10 ลัง เศษ 5 ขวด เป็นต้น

5. มีระบบการรับสินค้าเข้าสต็อก ได้หลายวิธี ดังนี้

- ทั้งแบบสินค้ารายชื้นเพื่อนับจำนวนสินค้า / สินค้าแยกตาม LOT หรือ สินค้ามี Serial Number

- สินค้าแบบนับตาม Volume เช่น น้ำมันดีเซล 4,500.55 ลิตร เป็นต้น

- สามารถแสดงภาพสินค้าตัวอย่าง ในหน้าจอรับสินค้าเข้าสต็อกได้

- สามารถสั่งพิมพ์บาร์โค็ตสินค้า พร้อมกับการสแกนสินค้าแต่ละรายการเพื่อใช้ติดสินค้าได้ทันที

- มี Function สำหรับปรับขนาดความกว้างและความสูงของหน้าจอต่างๆให้เปลี่ยนตาม Screen Solution ของ OS โดยอัตโนมัติ

6. มีระบบการเบิก รายละเอียดดังนี้

- สามารถแสดงภาพสินค้าตัวอย่าง ที่สแกนเพื่อเบิกได้

- สามารถสั่งสแกนแบบนับจำนวนรายชิ้น หรือสแกนครั้งเดียวแล้วระบุยอดที่เบิกได้

- สามารถพิมพ์ใบเบิกและมูลค่าการเบิกแบบ Auto ได้ หลังบันทึกใบเบิก

- รองรับการจ่ายสินค้าแบบมีเศษ ได้ เช่น น้ำอัดลม 1 ลัง กับอีก 3 ขวด

- รองรับการแปลงจากหน่วยหลัก ไปเป็นหน่วยย่อยได้ เช่น จาก 1 ลัง เป็น 12 ขวด

- มี Function การ Convert ใบเบิกไปเป็นไบยืมชั่วคราว สำหรับส่งให้บุคคลภายนอกได้

- มี Function ช่วยดึงรายการขายสินค้าจากโปรแกรม EasyPOS Document 1.5 มาตัดสต็อกร่วมได้

- มี Function การรวมรายการ LOT หรือ S/N ของสินค้ารหัสเดียวกัน ให้แสดงเป็น LOT Lists หรือ S/N Lists เพื่อประหยัดกระดาษในขั้นตอนพิมพ์ใบเบิกสินค้า

- มี Function สำหรับปรับขนาดความกว้างและความสูงของหน้าจอต่างๆให้เปลี่ยนตาม Screen Solution ของ OS โดยอัตโนมัติ

7. รองรับการสั่งพิมพ์บาร์โค๊ตสินค้าย้อนหลัง จากที่รับเข้าสต็อกไว้แล้วได้

- สั่งพิมพ์รายการบาร์โค๊ต เพื่อทำสมุดบาร์โค๊ตได้(ถ้าไม่ต้องการแปะที่ตัวสินค้า)

- สั่งพิมพ์รายการบาร์โค๊ต ตามรายการสินค้าที่รับเข้าในช่วงวันที่เลือกได้

8. สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบดวงบาร์โค๊ตได้เอง และบันทึกเป็นแม่แบบสำหรับเรียกใช้ในครั้งถัดไปได้

9. มีรายงานสรุปยอดคงเหลือสินค้าและใบเบิกสินค้าอย่างละเอียด พร้อมรายงานเพื่อการบริหารสต็อกครบถ้วน

10. ผู้ใช้งานสามารถกำหนดชื่อร้านได้ด้วยตนเอง

11. ในรายงานใบเบิกๆ ผู้ใช้สามารถใส่ภาพลายเซ็นต์ได้เพื่อสะดวกในการใช้งาน

12. มีระบบตั้งสำรองข้อมูลโดยอัตโนมัติ และรายงานผลการสำรองข้อมูลทุกครั้งที่ทำเสร็จ

13. สามารถกำหนดระดับผู้ใช้งานได้ 2 ระดับ คือ ผู้ดูแลระบบ และผู้ใช้งานทั่วไป และกำหนดเมนูที่มีสิทธิ์ใช้งานได้

14. เป็นโปรแกรมที่ยืดหยุ่นและใช้งานง่ายๆ เน้นบริหารสต็อก แบบมีประสิทธิภาพด้วยวิธีที่ไม่ซับซ้อน

15. เป็นโปรแกรมที่ผู้ใช้งานต่างยอมรับจุดเด่น ที่ง่าย สมกับคำว่า “Easy Stock” อย่างแท้จริง
Outstanding Features (จุดเด่น ของโปรแกรมนี้) :

1. กำหนดข้อมูลพื้นฐานเพียงเล็กน้อย ก็สามารถใช้งานได้ทันที

2. ใช้งานง่ายและรวดเร็ว  แม่นยำด้วยระบบบาร์โค็ต

3. เหมาะกับร้านค้าทั่วไปที่ไม่ต้องการใช้โปรแกรมที่ซับซ้อน ไม่ต้องการกำหนดข้อมูลพื้นฐานมาก

4. มีบริการปรับปรุงเพิ่มให้ตรงกับงานของลูกค้า 100% ในราคาถูกกว่า Program Features (คุณลักษณะของโปรแกรมโดยย่อ) :
Version 2.2 (Build 54-11-11) : สำหรับใน เวอร์ชั่นนี้ ก็จะได้มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง สิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ นะครับ ...

1. เพิ่ม Function สำหรับปรับขนาดความกว้างและความสูงของหน้าจอต่างๆให้เปลี่ยนตาม Screen Solution ของ OS โดยอัตโนมัติ ทำให้มองชัดเจนแม้จะใช้งานกับจอแบบ Full HD

2. เพิ่ม Function การ Import รายการสินค้าจากโปรแกรม EasyPOS Document 1.5 ได้โดยตรง

3. เพิ่ม Function การดึงรายการขายสินค้าจากโปรแกรม EasyPOS Document 1.5 มาตัดสต็อกร่วมได้

4. เพิ่ม Function การแปลงจำนวนจากหน่วยหลัก(หน่วยที่ใหญ่กว่า) ไปเป็นหน่วยย่อย(หน่วยที่เล็กกว่า) ทำให้สะดวกต่อการเบิกจ่ายสินค้าแบบมีเศษ เช่น เบียร์ 1 ลัง แปลงหน่วยเป็นเบียร์ 24 ขวด เป็นต้น

5. เพิ่ม Function การรวมรายการ LOT หรือ S/N ของสินค้ารหัสเดียวกัน ให้แสดงเป็น LOT Lists หรือ S/N Lists เพื่อประหยัดกระดาษในขั้นตอนพิมพ์ใบเบิกสินค้า

6. ปรับปรุงหน้าจอค้นหาสินค้า ให้สามารถค้นหาตามหมายเหตุ ของสินค้าได้ด้วย
Version 2.2 : สำหรับใน เวอร์ชั่นนี้ ก็จะได้มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง สิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ นะครับ ...

1. ส่วนการรับสินค้าเข้าสต็อก

- เพิ่ม Function การนับสินค้า โดยการสแกนหนึ่งครั้งต่อหนึ่งหน่วยสินค้า ได้ สำหรับใช้เช็คจำนวนของที่รับเข้า

- เพิ่มการแสดงภาพตัวอย่างสินค้า ในหน้าจอสแกนรับสินค้าเข้าสต็อก

- เพิ่ม Function การพิมพ์บาร์โค๊ตสินค้าพร้อม Serial Number ในขั้นตอนการสแกนรับสินค้าเข้าสต็อก เพื่อนำบาร์โค็ตมาติดตัวสินค้าได้ทันที ป้องกันความผิดพลาด สับสน

- เพิ่มการระบุตำแหน่งจัดเก็บสินค้าในขั้นตอนรับสินค้าเข้าสต็อก สำหรับสินค้าประเภทรับเข้าตาม LOT

2. ปรับปรุงรายงานพิมพ์บาร์โค๊ตสินค้า

- เพิ่มตัวช่วยในการเลือกรหัสสินค้าและกำหนดจำนวนดวงบาร์โค็ตที่ต้องการพิมพ์ ซึ่งจะสามารถเลือกพิมพ์เฉพาะสินค้าที่รับเข้าในวันนั้นๆได้ ทั้งแบบปกติและสินค้าที่มี Serial Number

- เพิ่มแถบบาร์โค็ตของ LOT หรือ Serial Number สินค้า ในรายงานพิมพ์บาร์โค๊ตสินค้า

- เพิ่มการแสดงข้อมูลราคาสินค้า ในรายงานพิมพ์บาร์โค๊ตสินค้า

3. ปรับปรุงรายงานต่างๆ

- เพิ่ม Function ให้สามารถค้นหาข้อมูลตามเงื่อนไขที่ซับซ้อนขึ้น เพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้ระดับสูง

- เพิ่มรายงานสรุปยอดสินค้าคงเหลือ แยกตามตำแหน่งจัดเก็บ สำหรับสินค้าประเภทรับเข้า LOT   Program Requirements (ความต้องการของโปรแกรม) :

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ IBM Compatiable รุ่น 486 หรือสูงกว่า

2. ขนาดหน่วยความจำหลัก (RAM) 128 MB. หรือมากกว่า

3. พื้นที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์ 20 MB. สำหรับลงโปรแกรม

4. ระบบปฏิบัติการ Windows 2000/ 2003/ XP/ Vista หรือสูงกว่า

5. พื้นที่แสดงภาพบนหน้าจอมอนิเตอร์ 1024 x 768 Pixels หรือมากกว่า

6. ต้องใช้งานในรูปแบบเครื่องเดี่ยว (Stand Alone) โดยสามารถเปิดใช้งาน 1 โปรแกรม ต่อ 1 เครื่องเท่านั้นรองรับระบบปฏิบัติการ : Windows
ขนาดไฟล์ : 13.80 Mbyte. ตัวอย่างโปรแกรม : Easy Stock Control 2.2 (Build 54-11-11) โปรแกรมควบคุมการเบิกสินค้าจากสต๊อกด้วยบาร์โค๊ต พัฒนาโดยคนไทย เพื่อคนไทย
เข้าชม : 18,668 ครั้ง ลิขสิทธิ์ : Freeware
อัพเดท : 04 ธันวาคม 2554 หมวดหมู่โปรแกรม : Business Software

ดาวน์โหลดโปรแกรมได้จากที่นี่

คีเวิร์ดค้นหา

Easy Stock Control, Easy Stock Control download, โปรแกรมควบคุมการเบิกสินค้าจากสต๊อกด้วยบาร์โค๊ต, ดาวน์โหลดโปรแกรมควบคุมการเบิกสินค้าจากสต๊อกด้วยบาร์โค๊ต, ดาวน์โหลดโปรแกรม Easy Stock Control, โปรแกรมเช็คสินค้า


โค๊ดสำหรับนำไปติดเว็บไซต์ หรือบล็อกของท่าน เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้เว็บและบล๊อก
Easy Stock Control 2.2 (Build 54-11-11) โปรแกรมควบคุมการเบิกสินค้าจากสต๊อกด้วยบาร์โค๊ต พัฒนาโดยคนไทย เพื่อคนไทย
Easy Stock Control 2.2 (Build 54-11-11) โปรแกรมควบคุมการเบิกสินค้าจากสต๊อกด้วยบาร์โค๊ต พัฒนาโดยคนไทย เพื่อคนไทย

โค๊ดสำหรับนำไปใส่ในเว็บหรือบล็อก

โค๊ดสำหรับนำไปโพสต์ในเว็บบอร์ด


โปรแกรมใกล้เคียง
download โปรแกรมทั้งหมด
download โปรแกรมบนเครื่องพีซี & โน๊ตบุ๊ค
download แอพบนมือถือ & แท็บเล็ต hot

speed test ดาวน์โหลดโปรแกรมคาราโอเกะ
speed test ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต

DownloadDoo Widget
ช่วยประชาสัมพันธ์ DownloadDoo ให้เป็นที่รู้จัก โดยการคัดลอกโค๊ดด้านล่างไปใส่ในเว็บของท่าน โดยมีไอคอนแบบต่างๆ ให้เลือกตามใจชอบเพื่อความสวยงามบนเว็บไซต์ของท่านครับ

DownloadDoo
 

DownloadDoo

DownloadDoo.com เว็บไซต์รวบรวมโปรแกรมยอดนิยมจากทั่วโลกมาให้ท่านได้ดาวน์โหลดไปใช้งานฟรี ๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี | โปรแกรมสแกนไวรัส | โปรแกรมแปลงไฟล์ | โปรแกรมตกแต่งภาพ | โปรแกรมตัดต่อวีดีโอ | ดาวน์โหลดฟอนต์ไทย | โปรแกรมตัดต่อเพลง

 บุคคลทั่วไปที่นำบทความ หรือรูปภาพจาก DownloadDoo.com ไปใช้งานในเว็บไซต์อื่น ๆช่วยใส่ลิ้งค์อ้างอิงกลับมาในหน้าเนื้อหานั้น ๆ ให้ด้วยครับ
สำหรับเว็บมาสเตอร์ที่ให้บริการเว็บดาวน์โหลดไม่อนุญาติให้นำเนื้อหาออกไปเผยแพร่ครับ!! (ติดต่อเว็บมาสเตอร์ downloaddoo(at)hotmail.com)

Copyright warning 2009-2013 DownloadDoo.com (Admin)
Best viewed with IE 7 or above, Firefox browser 1024 x 768 resolutions.