ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี  > Business Software


Nanosoft Cafe.NET 3.0 ดาวน์โหลดโปรแกรมร้านอาหาร
(โหวต:26  คะแนนเฉลี่ย:4.31  จาก 5)
ดาวน์โหลด : 15,897
อัพเดท: 30 พฤศจิกายน 2554

Nanosoft Cafe เป็นโปรแกรมร้านอาหาร ที่ออกแบบสำหรับบริหารงาน ร้านอาหาร  โดยส่วนประกอบหลักๆของโปรแกรม จะประกอบไปด้วย ระบบการจองโต๊ะ/ห้อง , ระบบการขายสินค้า , ระบบการรับเงินของแคชเชียร์ , ระบบการรับสินค้า , ระบบการเบิกสินค้า , ระบบสต็อกสินค้า , ระบบการรับวัตถุดิบ , ระบบการเบิกวัตถุดิบ , ระบบสต็อกวัตถุดิบ , ระบบ Delivery , ระบบงานจัดเลี้ยง , ระบบสมาชิก , ระบบการคิดโปรโมชั่น และ ส่วนลด  รวมไปถึง ระบบการรับ Order ผ่าน Pocket PC , ระบบความคุมต้นทุนสินค้าและวัตถุดิบ , ระบบการออกเอกสาร ต่างๆ อาทิเช่น ใบเสร็จรับเงิน , ใบกำกับภาษี , ใบเสร็จรับเงินอย่างย่อ , ใบกำกับภาษี อย่างย่อ , ระบบรายงานต่างๆ รวมไปถึงรายงานเชิงวิเคราะห์ เป็นต้น อีกทั้งยังรองรับการย้ายโต๊ะ , รวมโต๊ะ , แยกโต๊ะ โดยสามารถทำงานบนระบบ Network และมีระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้งานProgram Features : โปรแกรมนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติพิเศษดังนี้

1. รองรับการทำงาน 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และ อังกฤษ

2. การขายสินค้ารองรับการทำงานร่วมกับ Monitor แบบ Tourch Screen และ สามารถเชื่อมต่อกับลิ่นชักเก็บเงินได้

3. รองรับการจัดกลุ่มของโต๊ะ  และ รองรับการย้ายโต๊ะ , รวมโต๊ะ

4. รองรับการรับ Order ผ่าน Tablet เช่น Apple iPad , Samsung galaxy tab เป็นต้น

5. รองรับระบบสมาชิก และ สะสมแต้ม ได้

6. รองรับการคิดค่า Service Charge

7. รองรับการจัดโปรโมชั่นและส่วนลดได้ 5 ประเภท คือ ลดตามรายการสินค้า , ลดตามกลุ่มสินค้า , แถมสินค้า , ลดรวมท้ายเอกสาร หรือ ลดตามสมาชิก

8. รองรับส่วนลดได้ทั้ง ส่วนลดแต่ละรายการ , ส่วนลดท้ายบิล , ส่วนลดเป็น % และ ส่วนลดเป็นจำนวนเงิน และ ลดเฉพาะอาหาร หรือ เครื่องดื่ม

9. รองรับการตรวจสอบการส่งเงินของแคชเชียร์ พร้อมทั้งระบบ Night auditor ( รอบการทำงานของแคชเชียร์ )

10. รองรับสถานะการรับเงิน แบบ เงินสด , เงินเชื่อ , เช็ค , บัตรเครดิต , เงินโอน , ฟรี , งบ Enterain พนักงาน และ อื่นๆ

11. รองรับการรับเงิน ในกรณีที่เป็น งบ Entertain ของพนักงาน พร้อมทั้ง จำกัดวงเงินได้

12. สามารถรับเงินได้มากกว่า 1 ชนิดการรับเงิน เช่น รับเป็นเงินสดส่วนหนึ่ง บัตรเครดิต อีกส่วนหนึ่ง เป็นต้น

13. สามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการขายได้ ว่าผู้ใช้โปรแกรมได้เปลี่ยนแปลงข้อมูลการขายใดบ้าง

14. มีระบบการตรวจสอบการทำงานของ พนักงานผู้บันทึกข้อมูล และ พนักงานเก็บเงิน

15. รองรับการแตกหน่วยสินค้า เช่น ขวด , โหล , ลัง , แพ็ค เป็นต้น

16. รองรับระบบภาษีได้ 3 แบบ คือ มูลค่าสินค้ารวมภาษี , มูลค่าสินค้าแยกภาษี และ สินค้าไม่คิดภาษี

17. รองรับการตั้งรหัสและชื่อของโต๊ะ ได้เองโดยไม่จำกัดจำนวนโต๊ะ

18. รองรับรายงานเชิงวิเคระห์์ในรูปแบบของกราฟ และ มี รายงานสำหรับผู้บริหาร ( Dash board)

19. รองรับตั้งรหัสสินค้าได้ 30 ตัวอักษรและรองรับสินค้าได้สองแบบคือ สินค้าตัดสต็อก , สินค้าไม่มีการตัดสต็อก เช่น บริการ เป็นต้น

20. สามารถเชื่อมโยงสินค้า และ วัตถุดิบเข้าด้วยกันได้ เช่น เมื่อทำการขายสินค้า วัตถุดิบจะทำการตัดสต๊อกด้วย

21. สามารถพิมพ์เอกสารต่างๆ อาทิเช่น ใบเสร็จรับเงิน ,ใบกำกับภาษี, ใบเสร็จรับเงินชั่วคราว และ ใบเรียกเก็บเงิน เป็นต้น

22. การพิมพ์เอกสารสามารถ พิมพ์ได้ทั้ง เครื่องพิมพ์สลิป หรือ เครื่องพิมพ์ทั่วไป

23. สามารถคำนวนต้นทุนสินค้าได้สองแบบคือ ต้นทุนมาตราฐาน และ ต้นทุนเฉลี่ย ทำให้ทราบกำไร/ขาดทุนได้ทันทีเมื่อปิดการขาย

24. มีระบบสต๊อกการ์ด ทำให้สามารถเรียกดูข้อมูลสินค้า หรือ วัตถุดิบ คงเหลือ ย้อนหลังได้

25. ผู้ใช้สามารถ จัดกลุ่มสินค้า ได้เอง ได้เช่น อาหาร , เครื่องดืม , มิกเซอร์ , ของหวาน , บริการ เป็นต้น

26. สามารถตั้งราคาสินค้าได้ 5 ราคา (A,B,C,D,E)

27. สามารถใส่รูปสินค้า และ รูปของสมาชิกได้

28. สามารถพิมพ์การ รับ Order ไปที่ครัว หรือ บาร์น้ำได้

29. การรับ Order สามารถป้อนคำสั่งพิเศษได้ เช่น ไม่เผ็ด , ของเด็ก หรือ ห่อกลับ เป็นต้น

30. สามารถเลือกการแสดงผล Order ได้ว่าจะเป็นเครื่องพิมพ์ หรือ จอภาพ

31. ระบบถูกออกแบบให้รองรับการค้นหาข้อมูล โต๊ะ หรือ สินค้า เพื่อความเร็วในการขายสินค้า ในกรณีมีโต๊ะ และ สินค้า จำนวนมาก

32. ผู้ใช้สามารถออกแบบ และ ปรับปรุงการออกเอกสาร หรือ รายงานต่างๆได้เอง (Report design)

33. สามารถพิมพ์เมนูรายการอาหาร หรือ แคทตาล็อคสินค้า ได้

34. มีรายงาน และ รายงานเชิงวิเคราะห์ มาก กว่า 150 รายงาน

35. ไม่จำกัดจำนวนฐานข้อมูล ( Database connection ) และ ผู้ใช้สามารถสร้างฐานข้อมูลเพิ่มได้เอง

36. สามารถทำงานได้หลายๆ ฐานข้อมูล ใน 1 โปรแกรม

37. รองรับฐานข้อมูล MS Access

38. รองรับฐานข้อมูล MySQL , SQL Server  

39. รองรับระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้งานโปรแกรมโดยการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลในแต่ละ User

40. ออกแบบให้ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows 2003,XP,Vista,Win 7 บน เทคโนโลยี .NET ทำให้ง่ายต่อการใช้งาน

41. มีคู่มือการใช้งานโปรแกรม

42. มี VDO สาธิตการใช้งานทำให้ง่ายต่อการเรียนรู้ในการใช้งานโปรแกรม

43. สามารถ Export รายงานให้เป็นรูปแบบเอกสาร PDF , Excel , DBF , HTML , Word และ Text File     

44. รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ Internet

45. สามารถทำงานบนระบบ Network (Multi user system ) โดยไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งานรองรับระบบปฏิบัติการ : Windows
ขนาดไฟล์ : 75.90 Mbyte. ตัวอย่างโปรแกรม : Nanosoft Cafe.NET 3.0 ดาวน์โหลดโปรแกรมร้านอาหาร
เข้าชม : 15,897 ครั้ง ลิขสิทธิ์ : Freeware
อัพเดท : 30 พฤศจิกายน 2554 หมวดหมู่โปรแกรม : Business Software

ดาวน์โหลดโปรแกรมได้จากที่นี่

คีเวิร์ดค้นหา

โปรแกรมร้านอาหาร, โปรแกรมบริหารงานร้านอาหาร, โปรแกรมภัตตาคาร, ดาวน์โหลดโปรแกรมร้านอาหาร, ดาวน์โหลดโปรแกรมบริหารงานร้านอาหาร, ดาวน์โหลดโปรแกรมภัตตาคาร, ดาวน์โหลด Nanosoft Cafe.NET, Nanosoft Cafe.NET Free Download, Nanosoft Cafe.NET download


โค๊ดสำหรับนำไปติดเว็บไซต์ หรือบล็อกของท่าน เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้เว็บและบล๊อก
Nanosoft Cafe.NET 3.0 ดาวน์โหลดโปรแกรมร้านอาหาร
Nanosoft Cafe.NET 3.0 ดาวน์โหลดโปรแกรมร้านอาหาร

โค๊ดสำหรับนำไปใส่ในเว็บหรือบล็อก

โค๊ดสำหรับนำไปโพสต์ในเว็บบอร์ด


โปรแกรมใกล้เคียง
download โปรแกรมทั้งหมด
download โปรแกรมบนเครื่องพีซี & โน๊ตบุ๊ค
download แอพบนมือถือ & แท็บเล็ต hot

speed test ดาวน์โหลดโปรแกรมคาราโอเกะ
speed test ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต

DownloadDoo Widget
ช่วยประชาสัมพันธ์ DownloadDoo ให้เป็นที่รู้จัก โดยการคัดลอกโค๊ดด้านล่างไปใส่ในเว็บของท่าน โดยมีไอคอนแบบต่างๆ ให้เลือกตามใจชอบเพื่อความสวยงามบนเว็บไซต์ของท่านครับ

DownloadDoo
 

DownloadDoo

DownloadDoo.com เว็บไซต์รวบรวมโปรแกรมยอดนิยมจากทั่วโลกมาให้ท่านได้ดาวน์โหลดไปใช้งานฟรี ๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี | โปรแกรมสแกนไวรัส | โปรแกรมแปลงไฟล์ | โปรแกรมตกแต่งภาพ | โปรแกรมตัดต่อวีดีโอ | ดาวน์โหลดฟอนต์ไทย | โปรแกรมตัดต่อเพลง

 บุคคลทั่วไปที่นำบทความ หรือรูปภาพจาก DownloadDoo.com ไปใช้งานในเว็บไซต์อื่น ๆช่วยใส่ลิ้งค์อ้างอิงกลับมาในหน้าเนื้อหานั้น ๆ ให้ด้วยครับ
สำหรับเว็บมาสเตอร์ที่ให้บริการเว็บดาวน์โหลดไม่อนุญาติให้นำเนื้อหาออกไปเผยแพร่ครับ!! (ติดต่อเว็บมาสเตอร์ downloaddoo(at)hotmail.com)

Copyright warning 2009-2021 DownloadDoo.com (Admin)
Best viewed with IE 7 or above, Firefox browser 1024 x 768 resolutions.