Recuva 1.39.509 ดาวน์โหลดโปรแกรมกู้ไฟล์ข้อมูลที่หาย หรือข้อมูลที่ถูกลบ
(โหวต:137  คะแนนเฉลี่ย:4.50 ) ขนาดไฟล์: 2.26 Mbyte. อัพเดท:20 ธ.ค. 2553  ดู:17,768
ดาวน์โหลดโปรแกรม Recuva โปรแกรมกู้ไฟล์ข้อมูลที่หาย อัพเดทเวอร์ชันล่าสุด Recuva 1.39.509 โดยโปรแกรมจะช่วยกู้ข้อมูลที่ท่านได้ลบไฟล์ไปโดยที่ไม่ได้ตั้งใจ หรือตั้งใจก็ตาม แม้กระทั่งไฟล์ที่ท่านได้ลบจาก Recycle bin หรือไฟล์ที่โดนลบโดยการกดปุ่ม Shift Delete ก็สามารกู้กลับคืนมาได้โดยง่าย โดยตัวโปรแกรมสามารถรองรับระบบการจัดเก็บไฟล์หลากหลายรูปแบบอาทิเช่น FAT12, FAT16, FAT32, exFAT, NTFS, NTFS5 , NTFS + EFS ,...  อีกทั้งโปรแกรมนี้ยังแจกให้ดาวน์โหลดไปใช้ ...อ่านต่อ
Recuva 1.38.504 ดาวน์โหลดโปรแกรมกู้ไฟล์ข้อมูลที่หาย หรือข้อมูลที่ถูกลบ
(โหวต:315  คะแนนเฉลี่ย:4.45 ) ขนาดไฟล์: 1.48 Mbyte. อัพเดท:16 ก.ค. 2553  ดู:33,910
ดาวน์โหลดโปรแกรม Recuva โปรแกรมกู้ไฟล์ข้อมูลที่หาย อัพเดทเวอร์ชันล่าสุด Recuva 1.38.504 โดยโปรแกรมจะช่วยกู้ข้อมูลที่ท่านได้ลบไฟล์ไปโดยที่ไม่ได้ตั้งใจ หรือตั้งใจก็ตาม แม้กระทั่งไฟล์ที่ท่านได้ลบจาก Recycle bin หรือไฟล์ที่โดนลบโดยการกดปุ่ม Shift Delete ก็สามารกู้กลับคืนมาได้โดยง่าย โดยตัวโปรแกรมสามารถรองรับระบบการจัดเก็บไฟล์หลากหลายรูปแบบอาทิเช่น FAT12, FAT16, FAT32, exFAT, NTFS, NTFS5 , NTFS + EFS ,...  อีกทั้งโปรแกรมนี้ยังแจกให้ดาวน์โหลดไปใช้ ...อ่านต่อ
Recuva 1.37.488 ดาวน์โหลดโปรแกรมกู้ไฟล์ข้อมูลที่หาย หรือข้อมูลที่ถูกลบ
(โหวต:401  คะแนนเฉลี่ย:4.46 ) ขนาดไฟล์: 3.60 Mbyte. อัพเดท:15 เม.ย. 2553  ดู:31,578
ดาวน์โหลดโปรแกรม Recuva โปรแกรมกู้ไฟล์ข้อมูลที่หาย อัพเดทเวอร์ชันล่าสุด Recuva 1.37.488 โดยโปรแกรมจะช่วยกู้ข้อมูลที่ท่านได้ลบไฟล์ไปโดยที่ไม่ได้ตั้งใจ หรือตั้งใจก็ตาม แม้กระทั่งไฟล์ที่ท่านได้ลบจาก Recycle bin หรือไฟล์ที่โดนลบโดยการกดปุ่ม Shift Delete ก็สามารกู้กลับคืนมาได้โดยง่าย โดยตัวโปรแกรมสามารถรองรับระบบการจัดเก็บไฟล์หลากหลายรูปแบบอาทิเช่น FAT12, FAT16, FAT32, exFAT, NTFS, NTFS5 , NTFS + EFS ,...  อีกทั้งโปรแกรมนี้ยังแจกให้ดาวน์โหลดไปใช้ ...อ่านต่อ
Recuva 1.36.479 ดาวน์โหลดโปรแกรมกู้ไฟล์ข้อมูลที่หาย หรือข้อมูลที่ถูกลบ
(โหวต:92  คะแนนเฉลี่ย:4.40 ) ขนาดไฟล์: 3.60 Mbyte. อัพเดท:01 มี.ค. 2553  ดู:12,405
ดาวน์โหลดโปรแกรมกู้ไฟล์ข้อมูลที่หาย อัพเดทเวอร์ชันล่าสุด Recuva 1.36.479 โดยโปรแกรมจะช่วยกู้ข้อมูลที่ท่านได้ลบไฟล์ไปโดยที่ไม่ได้ตั้งใจ หรือตั้งใจก็ตาม แม้กระทั่งไฟล์ที่ท่านได้ลบจาก Recycle bin หรือไฟล์ที่โดนลบโดยการกดปุ่ม Shift Delete ก็สามารกู้กลับคืนมาได้โดยง่าย โดยตัวโปรแกรมสามารถรองรับระบบการจัดเก็บไฟล์หลากหลายรูปแบบอาทิเช่น FAT12, FAT16, FAT32, exFAT, NTFS, NTFS5 , NTFS + EFS ,...  อีกทั้งโปรแกรมนี้ยังแจกให้ดาวน์โหลดไปใช้งานฟรี ๆ เลยครั ...อ่านต่อ
Recuva 1.35.472 ดาวน์โหลดโปรแกรมกู้ไฟล์ข้อมูลที่หาย หรือข้อมูลที่ถูกลบ
(โหวต:33  คะแนนเฉลี่ย:4.36 ) ขนาดไฟล์: 3.60 Mbyte. อัพเดท:05 ก.พ. 2553  ดู:8,283
Recuva 1.35.472 : ดาวน์โหลดโปรแกรมกู้ไฟล์ข้อมูลที่หาย อัพเดทเวอร์ชันล่าสุด Recuva 1.35.472 โดยโปรแกรมจะช่วยกู้ข้อมูลจากที่ท่านได้ลบไฟล์ไปโดยที่ไม่ได้ตั้งใจ หรือตั้งใจก็ตาม แม้กระทั่งไฟล์ที่ท่านได้ลบจาก Recycle bin หรือไฟล์ที่โดนลบโดยการกดปุ่ม Shift Delete ก็สามารกู้กลับคืนมาได้โดยง่าย โดยโปรแกรมสามารถรองรับระบบการจัดเก็บไฟล์หลากหลายรูปแบบอาทิเช่น FAT12, FAT16, FAT32, exFAT, NTFS, NTFS5 , NTFS + EFS ,...  อีกทั้งโปรแกรมนี้ยังแจกให้ดาวน์โหลดไป ...อ่านต่อ
Recuva 1.34.460 ดาวน์โหลดโปรแกรมกู้ไฟล์ข้อมูลที่หาย หรือข้อมูลที่ถูกลบ
(โหวต:51  คะแนนเฉลี่ย:4.35 ) ขนาดไฟล์: 3.59 Mbyte. อัพเดท:22 ธ.ค. 2552  ดู:12,166
Recuva 1.34.460: ดาวน์โหลดโปรแกรมกู้ไฟล์ข้อมูลที่หาย อัพเดทเวอร์ชันล่าสุด Recuva 1.34.460 โดยโปรแกรมจะช่วยกู้ข้อมูลจากที่ท่านได้ลบไฟล์ไปโดยที่ไม่ได้ตั้งใจ หรือตั้งใจก็ตาม แม้กระทั่งไฟล์ที่ท่านได้ลบจาก Recycle bin หรือไฟล์ที่โดนลบโดยการกดปุ่ม Shift Delete ก็สามารกู้กลับคืนมาได้โดยง่าย โดยโปรแกรมสามารถรองรับระบบการจัดเก็บไฟล์หลากหลายรูปแบบอาทิเช่น FAT12, FAT16, FAT32, exFAT, NTFS, NTFS5 , NTFS + EFS ,...  อีกทั้งโปรแกรมนี้ยังแจกให้ดาวน์โหลดกัน ...อ่านต่อ
Recuva 1.33.451 ดาวน์โหลดโปรแกรมกู้ไฟล์ข้อมูลที่หาย หรือข้อมูลที่ถูกลบ
(โหวต:78  คะแนนเฉลี่ย:4.40 ) ขนาดไฟล์: 3.58 Mbyte. อัพเดท:23 พ.ย. 2552  ดู:14,206
Recuva 1.33.451: ดาวน์โหลดโปรแกรม Recuva 1.33.451 โปรแกรมกู้ไฟล์ข้อมูลที่หาย หรือข้อมูลที่ถูกลบโปรแกรมที่ช่วยให้ท่านสามารถกู้ข้อมูล อัพเดทเวอร์ชันล่าสุด Recuva 1.33.451 จะช่วยกู้ข้อมูลจากที่ท่านได้ลบไฟล์ไปโดยที่ไม่ได้ตั้งใจ หรือตั้งใจก็ตาม แม้กระทั่งไฟล์ที่ท่านได้ลบจาก Recycle bin หรือไฟล์ที่โดนลบโดยการกดปุ่ม Shift Delete ก็สามารกู้กลับคืนมาได้โดยง่าย โดยโปรแกรมสามารถรองรับระบบการจัดเก็บไฟล์หลากหลายรูปแบบอาทิเช่น FAT12, FAT16, FAT32, exFAT, NTFS, ...อ่านต่อ
Recuva 1.32.444 ดาวน์โหลดโปรแกรมกู้ไฟล์ข้อมูล
(โหวต:33  คะแนนเฉลี่ย:4.58 ) ขนาดไฟล์: 3.58 Mbyte. อัพเดท:31 ต.ค. 2552  ดู:9,660
Recuva 1.32.444 : อัพเดทโปรแกรมที่ช่วยให้ท่านสามารถกู้ข้อมูลอัพเดทเวอร์ชันล่าสุด Recuva 1.32.444 จะช่วยกู้ข้อมูลจากที่ท่านได้ลบไฟล์ไปโดยที่ไม่ได้ตั้งใจ หรือตั้งใจก็ตาม แม้กระทั่งไฟล์ที่ท่านได้ลบจาก Recycle bin หรือไฟล์ที่โดนลบโดยการกดปุ่ม Shift Delete ก็สามารกู้กลับคืนมาได้โดยง่าย โดยโปรแกรมสามารถรองรับระบบการจัดเก็บไฟล์หลายรูปแบบอาทิเช่น FAT12, FAT16, FAT32, exFAT, NTFS, NTFS5 , NTFS + EFS ,...  อีกทั้งโปรแกรมนี้ยังแจกให้ดาวน์โหลดกันได ...อ่านต่อ
EasyRecovery Professional 6.10 โปรแกรมช่วยกู้ข้อมูลที่หาย หรือถูกลบกลับคืนมาจากฮาร์ดดิสก์
(โหวต:348  คะแนนเฉลี่ย:4.41 ) ขนาดไฟล์: 39.48 Mbyte. อัพเดท:08 ต.ค. 2552  ดู:33,364
EasyRecovery Professional 6.10 : อาจจะมีหลาย ๆ ครั้ง ที่คุณอาจจะมีการเผลอ ทำการลบไฟล์สำคัญทิ้งไป หรือกรณีที่เกิดการฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์ทิ้งแบบไม่ต้องใจ รวมถึงกรณีที่ จู่ ๆ ข้อมูลบนฮาร์ดดิสก์ เกิดการอันธานหายไปเพราะสาเหตุใดก็ตาม ลองมาดูซอฟต์แวร์ตัวหนึ่ง ที่อาจจะช่วยทำการกู้ข้อมูลเหล่านั้น กลับคืนมาให้คุณได้โดยง่าย โปรแกรมที่กำลังจะกล่าวถึงนี้คือ Easy Recovery ครับ นับได้ว่าเป็นโปรแกรมสำหรับการกู้ข้อมูล ที่ทำงานได้ดี ที่สักวัน คุณอาจจะจำเป็นต้องพึ่งพา ...อ่านต่อ
Recuva 1.31.437 ดาวน์โหลดโปรแกรมกู้ไฟล์ที่หาย หรือถูกลบ
(โหวต:83  คะแนนเฉลี่ย:4.47 ) ขนาดไฟล์: 3.65 Mbyte. อัพเดท:30 ก.ย. 2552  ดู:16,011
Recuva 1.31.437 : อัพเดทโปรแกรมที่ช่วยให้ท่านสามารถกู้ข้อมูลที่ท่านได้เผลอลบไปโดยที่ไม่ได้ตั้งใจ หรือตั้งใจก็ตาม แม้กระทั่งไฟล์ที่ท่านได้ลบจาก Recycle bin หรือไฟล์ที่โดนลบโดยการกดปุ่ม Shift Delete ก็สามารกู้กลับคืนมาได้โดยง่าย โดยโปรแกรมสามารถรองรับระบบการจัดเก็บไฟล์หลายรูปแบบอาทิเช่น FAT12, FAT16, FAT32, exFAT, NTFS, NTFS5 , NTFS + EFS ,...  อีกทั้งโปรแกรมนี้ยังแจกให้ดาวน์โหลดกันได้ฟรี ๆ เลยครับ
ข้อมูลทั้งหมด 5 หน้า คุณอยู่หน้าที่ 4หน้าแรก  หน้าก่อนหน้า  1 | 2 | 3 | 4 | 5  หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
download โปรแกรมทั้งหมด
download โปรแกรมบนเครื่องพีซี & โน๊ตบุ๊ค
download แอพบนมือถือ & แท็บเล็ต hot

speed test ดาวน์โหลดโปรแกรมคาราโอเกะ
speed test ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต

DownloadDoo Widget
ช่วยประชาสัมพันธ์ DownloadDoo ให้เป็นที่รู้จัก โดยการคัดลอกโค๊ดด้านล่างไปใส่ในเว็บของท่าน โดยมีไอคอนแบบต่างๆ ให้เลือกตามใจชอบเพื่อความสวยงามบนเว็บไซต์ของท่านครับ

DownloadDoo
 

DownloadDoo

DownloadDoo.com เว็บไซต์รวบรวมโปรแกรมยอดนิยมจากทั่วโลกมาให้ท่านได้ดาวน์โหลดไปใช้งานฟรี ๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี | โปรแกรมสแกนไวรัส | โปรแกรมแปลงไฟล์ | โปรแกรมตกแต่งภาพ | โปรแกรมตัดต่อวีดีโอ | ดาวน์โหลดฟอนต์ไทย | โปรแกรมตัดต่อเพลง

 บุคคลทั่วไปที่นำบทความ หรือรูปภาพจาก DownloadDoo.com ไปใช้งานในเว็บไซต์อื่น ๆช่วยใส่ลิ้งค์อ้างอิงกลับมาในหน้าเนื้อหานั้น ๆ ให้ด้วยครับ
สำหรับเว็บมาสเตอร์ที่ให้บริการเว็บดาวน์โหลดไม่อนุญาติให้นำเนื้อหาออกไปเผยแพร่ครับ!! (ติดต่อเว็บมาสเตอร์ downloaddoo(at)hotmail.com)

Copyright warning 2009-2021 DownloadDoo.com (Admin)
Best viewed with IE 7 or above, Firefox browser 1024 x 768 resolutions.